Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 17/02/2021 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống SARS-CoV-2
TT02/2021 02/02/2021 Thông tư, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học
03/KH-CM 03/01/2019 Kế hoạch, Kế hoạch học kì 2
02/KH-CM 24/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn kì 1 năm học 2018 -2019
01/KH-CM 24/10/2018 Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019
1229/SGDĐT-GDTH 07/09/2018 Công văn, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên