Tuyên truyền măng non ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng miền Nam(30/4-1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế lao động 1/5

Tuyên truyền măng non ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng miền Nam(30/4-1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế lao động 1/5

Lượt xem:

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – 30/4 và Ngày Quốc tế lao động – 1/5 nhà trường đã tổ chức hoạt động để hưởng ứng ngày lễ lớn của đất nước.  Trong không khí hân hoan cả nước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 – dấu mốc trọng đại kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng... ...